Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977000711

Translate

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ

Πέτρινος τοίχος στην είσοδο του κάστρου της Άρτας. Η κατασκευή του κρίθηκε απαραίτητη για την υποστύλωση τμήματος παλαιότερου τοίχου, βυζαντινής περιόδου, που είχε ξεθεμελιωθεί.